Arkisto

Vindkraftens avfall

Kaj Stenius skriver i VN 29.7 att vindkraften har kort produktionstid och förorsakar mycket
metallavfall. Han prisar kärnkraftens långa produktionstid men nämner inte att det utbrända bränslet
är livsfarligt och bör isoleras från miljö och människa i 300.000 -1 miljon år. Ingenstans i världen
har man inlett slutlagring av detta avfall. I Finland byggs i Olkiluoto världens första slutlager som
skall tas i bruk 2020. Enligt minister Mauri Pekkarinen kan Finland bli tvunget att ta emot avfall

IRAKIN KYSYMYS TAKAISIN YK:N KÄSITTELYYN

Naisina, äiteinä, isoäiteinä, tyttärinä ja sisarina sekä aktiivisina kansalaisina meillä on suuri
huoli Irakin siviiliväestön, erityisesti naisten ja lasten kohta-losta ja sodan kauaskantoisista
seuraamuksista. Irakin väestön tilanne oli kestämätön jo ennen hyökkäyksen alkamista ja se
on sodan aikana muut-tunut katastrofaaliseksi. Tämän humanitäärisen katastrofin
paheneminen voidaan pysäyttää vain lopettamalla sota välittömästi.

Vetoomus Euroopan parlamentille

leiseurooppalainen yhdenmukainen vastuuvakuutus kaikille ydinreaktoreille!
Me allekirjoittaneet Euroopan unionin kansalaiset kehotamme kiireesti Euroopan parlamenttia kiinnittämään
Euroopan komission huomion laatimalla ehdotuksen vähintään 400 miljardin euron vastuuvakuutuksesta
kullekin Euroopan unionissa olevalle ydinreaktorille.


Ehdotuksen tulisi taata Neuvoston asetuksella yhdenmukainen yleiseurooppalaisen lainsäädännön mukainen
ydinvastuu!

YK:LLA ON VIELÄ MAHDOLLISUUS - YHDESSÄ RAUHAN PUOLESTA

Naisina, äiteinä, isoäiteinä, tyttärinä, sisarina sekä aktiiveina kansalaisina meillä on suuri
huoli Irakin siviiliväestön kohtalosta ja sodan kauaskantoisista seuraamuksista heille. Irakin
väestön tilanne oli kestämätön jo ennen hyökkäyksen alkamista ja se vaikeutuu edelleen
sodan pitkittyessä. Vuonna 1991 käydyn sodan seurauksena yli puolet irakilaisista eli vailla
puhdasta vettä ennen tämän hyökkäyksen alkamista.

Uraaniaseet täyskieltoon

Tekniikka elämää palvelemaan TEP, Naiset Rauhan Puolesta, Edelleen Ei ydinvoimaa –
kansalaisliike ja Naiset Atomivoimaa Vastaan järjestävät Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä,
Ruotsinkielisellä työväenopistolla Arbiksessa (Dagmarinkatu 3) seminaarin aiheena ”Uraaniaseet
täyskieltoon” sunnuntaina 10.4. klo 10-12 huoneessa 33.

Työ ionisoivassa säteiyssä

Työ ionisoivassa säteilyssä tarkoittaa työtä atomivoimaloiden valvotuissa tiloissa, joissa esiintyy
säteilyä radioaktiivisista aineista ja laitteista. Työ on organisoitu säteilyannoksia varoen siten että
työntekijä altistuisi mahdollisimman vähäiselle säteilylle. Mikäli työntekijä kuitenkin saa ylisuuren
henkilökohtaisen säteilyannoksen, hän joutuu "lomalle".

Helsingin Katajanokalla maanantaina järjestettävä mielenosoitus vaatii Talvivaaran toiminnan keskeyttämistä.

Useat eri ympäristötoimijat järjestävät mielenosoituksen Talvivaaran
ylimääräisen yhtiökokouksen aikana maanantaiaamuna 12. maaliskuuta klo
9.00. Marina Congress Centerillä kokoontuva mielenosoitus vaatii yhtiötä
keskeyttämään kaivoksen toiminnan, koska Talvivaara ei ole osoittanut
kykenevänsä kantamaan vastuuta aiheuttamistaan ympäristövahingoista.

Demonstration mot kärnkraft i Helsingfors

Idag (11.3.2012) är det på dagen ett år sedan jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan.
Årsdagen uppmärksammas med minnesstunder och manifestationer mot kärnkraft runt om i världen.
Också i Helsingfors ordnades en tyst demonstration mot kärnkraft vid statyn Tre smeder i centrum av
Helsingfors.


Nästan 16 000 människor har bekräftats döda efter naturkatastrofen och fortfarande saknas omkring3
400 personer

Soini - samanlainen takinkääntäjä kuin muut poliitikot

Atomihelvetti on irti Fukushimassa ja atomivoimakeskustelua käydään myös Suomessa. Ilmenee,
että Timo Soini kuuluu samaan joukkoon kuin mm Matti Vanhanen, Mauri Pekkarinen, Mari
Kiviniemi ja Paula Lehtomäki, joiden ministerisalkun havittelu teki heistä säälittäviä takinkääntäjiä.
Vihreiden mukanaolo hallituksessa, joka suhtautuu myönteisesti uusien reaktoreiden rakentamiseen
sekä uraanin louhintaan edustaa myös traagista takinkääntöä.

SAKSAN HALLITUS EDISTÄMÄSSÄ KANSAINVÄLISTÄ UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN JÄRJESTÖÄ (IRENA)

Saksan hallituksen kutsusta 60 maan edustajat kokoontuivat 10-11.4.2008 Berliniin Kansainvälisen
Uusiutuvien Energioiden valmistelevaan konferenssiin tarkoituksena perustaa Kansainvälinen
Uusiutuvien Energioiden Järjestö (International Renewable Energy Agency - IRENA).


Muutaman vuoden ajan Maailman Uusiutuvan Energian Neuvosto (the World Council for
Renewable Energy - WCRE) sekä aurinkovoimaa edistävä EUROSOLAR ovat ajaneet tällaisen
järjestön perustamista. Nyt Saksan hallitus on päättänyt olla mukana edistämässä tätä hanketta.

Saastuneita sanoja

Palwasha tuli Afganistanista, Hisako Japanista, Clara Kolumbiasta, Bernedette Etelä-Afrikasta ja
Gila Israelista. Tapasimme Italiassa Marina di Massan pienessä merenrantakaupungissa Toscanan
maakunnassa. Me ja 300 muuta naista olimme siellä Mustapukuisten naisten kokouksessa elokuun
neljä viimeistä päivää.

Onko Suomi taas ostamassa sikaa säkissä?

Fennovoima on tekemässä venäläisestä Rosatomista yrityksen suurinta osakkeenomistajaa.
Rosatom on Venäjän valtion korporaatio, joka tuottaa ydinaseita. Koska Rosatom on Venäjän
valtion omistuksessa ja hallinnassa sitä koskee Venäjän valtiosalaisuussäädökset, eikä sen tarvitse
kertoa julkisuuteen eikä yhteistyökumppaneilleen esim. talousasioitaan. Rosatom voi vaikka käyttää
Pyhäjoen voimalasta saamaansa sähkönmyyntituloa ydinaseistuksen kehittämiseen.
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan Rosatomin osallistuminen Fennovoimahankkeeseen ei

Avoin kirje työ‐ ja elinkeinoministeriölle, STUK:ille, Posivalle sekä Suomen hallituksen jäsenille Posivan ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksesta

Posiva jätti 28.12.2012 työ‐ ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen KBS‐3 menetelmään 
perustuvan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen. Ajankohta oli ydinvoimateollisuuden 
tavan mukaan valittu juuri siten, että asia herättäisi mahdollisimman vähän huomiota ja keskustelua – 
irvikuva toimivasta kansalaisyhteiskunnasta.  

Lausunto koskien Posiva Oy:n loppusijoituslaitoksen laajentamisen YVA-selostusta

Maailmassa on tuotettu korkea-aktiivista ydinjätettä jo yli 50 vuoden ajan, mutta missään
päin maailmaa ei ole vielä näille ydinjätteille otettu käyttöön loppusijoitustilaa.


Saksan Ympäristöasioiden asiantuntijaneuvosto (Sachverständigenrat für Umweltfragen)
totesi vuonna 2000, ettei tähän asti ole keksitty minkäänlaista luonnontieteellisesti
kiistatonta ratkaisua korkea-aktiivisen jätteen turvalliselle loppusijoitukselle. Neuvosto pitää
tuhansia vuosia kattavan takuun antamista turvallisuudelle “lähes pois suljettuna”.

Avoin kirje työ- ja elinkeinoministeriölle, STUK:ille, Posivalle sekä kaikille Suomen hallituksen jäsenille

28.12.2012 Posiva jätti työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen
KBS-3 menetelmään perustuvan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen.
Säteilyturvakeskus (STUK), jonka tehtävä on tarkastaa Posivan hankkeen
turvallisuus, arvioi tarkastustyön kestävän noin puolitoista vuotta.


Ajankohta hakemuksen jättämiselle oli ydinvoimateollisuuden tavan mukaan valittu
juuri siten, että asia herättäisi mahdollisimman vähän huomiota ja keskustelua –
irvikuva toimivasta kansalaisyhteiskunnasta.