Itkemme tulevien sukupolvien puolesta – ei nuorten militarisoinnille!

Lehdistötiedote 14.11.2016

Kutsuntatilaisuuksia pidetään Helsingissä lähes neljän viikon ajan 1.-24.11. Tiistaina 15.11. kello 7.15-8 kutsuntapaikan edessä Helsinginkatu 26:ssa järjestetään mielenilmaus nuorten militarisointia vastaan. Mielenilmauksella halutaan kyseenalaistaa asepalveluksen suorittamisen normi ja kehottaa kaikkia asevelvollisia harkitsemaan tarkkaan kutsunnoissa tekemänsä valinta. Se on myös osoitus huolesta sitä sotaisaa tulevaisuutta kohtaan, joka on vääjäämätön, ellei militaristista turvallisuusajattelua onnistuta murtamaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tempaus on osa kansainvälistä nuorten militarisoinnin vastaista toimintaviikkoa.

Vuosittain lähes 30000 juuri aikuistuneen suomalaisen on pakko osallistua armeijan ja kunnan järjestämään kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnoissa annetaan lähes yksinomaan tietoa varusmiespalveluksesta, samalla kun siviilipalvelusvaihtoehdosta annettava tieto on erittäin vajavaista. Siviilipalveluslain mukaan: ”Työ- ja elinkeinoministeriön, siviilipalveluskeskuksen ja puolustusvoimien on annettava kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä.”

Aseistakieltäytyjäliiton siviilipalveluskeskuksella tekemien kyselyiden mukaan suurin osa sivariin hakeutuneista ei ole saanut mielestään riittävästi tietoa siviilipalveluksesta kutsunnoissa. Tiedottaminen siviilipalveluksen, totaalikieltäytymisen ja palveluksesta vapauttamisen mahdollisuuksista jää vapaaehtoisten aktiivien ja puskaradion tehtäväksi. Aseistakieltäytyjäliitto jakaa syksyisin lukuisten vapaaehtoisten voimin aseistakieltäytymisestä kertovia infolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä eri paikkakunnilla.

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä luo, ylläpitää ja normalisoi ajatusta väkivallasta turvallisuuden takaajana. Samoin se luo, ylläpitää ja normalisoi ajatusta kahdesta sukupuolesta, joista toinen on valmis opettelemaan ja toteuttamaan viime kädessä tappamiskäskyjä, ja joista toinen on suojelua tarvitseva kohde. Nämä, sekä ajatus valtiorajojen määrittämästä ihmisten erillisyydestä, ovat esteenä ratkaistaessa tulevaisuuden suurimpia ongelmia kuten ilmastonmuutoksen ja kasvavan epätasa-arvon synnyttämiä katastrofeja.

Asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvo- ongelma ei ratkea ulottamalla naiset mukaan pakkojärjestelmään, vaan luopumalla kaikkien pakottamisesta sen piiriin. Yleisestä asevelvollisuusjärjestelmästä luopuminen on yksi etappi matkalla kohti oikeudenmukaista rauhaa ja todellista turvallisuutta. Työ väkivallattomuuden eteen jatkuu tietysti sen jälkeenkin.

Amandamaji ry

Aseistakieltäytyjäliitto

Itkijänaiset

Naiset Rauhan Puolesta

PAND – Taiteilijat rauhan puolesta

Lisätietoja:

Esa Noresvuo, Aseistakieltäytyjäliitto, 040 668 6713

Kaj Raninen, Aseistakieltäytyjäliitto, 040 836 2786