Liike

Naiset Rauhan Puolesta -liike


Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen tavoitteena on rauhankulttuurin rakentaminen, rauhankasvatus sekä fyysisestä että rakenteellisesta väkivallasta, ydinaseista ja ydinvoimasta vapaa maailma. Naiset Rauhan Puolesta –liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanliike.

Työskentelemme kansallisella tasolla ja eri puolilla maata olevat itsenäiset ryhmät toimivat vapaasti. Tämä toimintamuoto on lähtöisin 70-luvun naisliikkeestä. 

Pohjoismaiden yhteinen, feministinen naisten rauhanliike, Naiset Rauhan Puolesta alkoi siitä, kun vuoden 1970 lopulla alettiin kerätä nimiä protestiin suurvaltojen, USAn ja Neuvostoliiton silloista voimapolitiikkaa vastaan. Tuntui välttämättömälta kiinnittää huomio naisten perinteisistä asioista
myös siihen tulevaisuuteen mikä odotti lapsiamme ja lastenlapsiamme. Oli tärkeää työskennellä rauhallisen, inhimillisemmän maailman ja luonnon puolesta.

Toimimme yhteistyössä useiden rauhan- ympäristön- ja kansalaisjärjestöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

RYHMÄT

Naiset Atomivoimaa Vastaan


Naiset Atomivoimaa Vastaan -liike on toiminut yhteistyössä Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kanssa vuodesta 2000 lähtien. Liikkeen päämääränä on välittää kriittistä tietoa kansalaisille atomiteollisuuden koko elinkaaresta: uraaninlouhinta, polttoaineen tuottaminen, sähkön tuottaminen atomivoimalla, radioaktiivisten jätteiden käsittely sekä atomivoimateollisuuden yhteydet
sotateollisuuteen.

Liike toimii tiiviissä yhteistyössä ulkomailla toimivien samankaltaisten järjestöjen ja liikkeiden kanssa.
Ydinvoiman elinkaari uraaninlouhinnasta uraani- ja ydinaseisiin vaarantaa ihmisen ja luonnon elinehtoja. Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike ja Naiset Rauhan Puolesta tekevät yhteistyötä ydinvoimasta luopumiseksi ja uusiutuvan energian puolesta.

Yhteistyönä on muun muassa perustettu Uraaniaseet kieltoon -verkosto, joka osallistui myös Pohjoismaisen uraaniaseita vastustavan verkoston perustamiseen 9.11.2008.

Mustapukuiset naiset

"Pukeudumme mustaan, koska se on merkki surusta.
Olemme hiljaa, koska mitkään sanat eivät riitä kertomaan siitä kärsimyksestä,
jota sota ja väkivalta aiheuttaa."

Mustapukuiset naiset (Women in Black, WiB) on Suomessa melko tuntematon rauhanliike, mutta Israelissa, Italiassa, Balkanilla, USAssa ja Australiassa se on aktiivinen osa rauhanliikettä.
Esimerkiksi naisten vanhin rauhanjärjestö WILPF (Naisten kansainväinen liitto rauhan ja vapauden puolesta) on vankasti mukana Mustapukuisten verkostossa.

Itkijänaiset

"Tärkeistä asioista ei pidä vaieta.
Itkijänaiset haluavat sanoa ääneen kun sanottavaa on,
itkeä ääneen kun itkettävää on."

Itkijänaiset on jo parin vuosikymmenen aikana hämmentäneet niin kansanedustajia kuin korkean tason päättäjiä käymällä itkemässä heidän edessä työpaikoilla ja tilaisuuksissa ennen kaikkea ydinvoimaa vastaan.

Isoäidit rauhan puolesta

Isoäidit Rauhan Puolesta yhteyshenkilönä Lea Rantanen on ollut alusta alkaen
Naiset Rauhan puolesta liikkeessä. Hänellä on kolme lasta ja seitsemän lastenlasta. On tärkeää, että isoäidit siirtävät rauhankulttuuria lapsenlapsille. Atomiaseet ja -jätteet vaarantavat elämäämme useiden sukupolvien ajan.

Isoäidit Rauhan Puolesta ryhmä toimii tarvittaessa yhteistyössä kaikkien muiden Naiset Rauhan Puolesta -ryhmien kanssa.

Äidit poliisiväkivaltaa vastaan

Äidit Poliisiväkivaltaa Vastaan -ryhmä perustettiin akuuttiin tarpeeseen keväällä 2016. Sen syntyminen oli spontaani reaktio poliisin brutaaliin ja väkivaltaiseen hyökkäykseen ympäristöaktivistien Pyhäjoella 22.4.-1.5. järjestämää Reclaim the Cape -tapahtumaviikkoa vastaan. Tapahtumaviikko toteutti väkivallattoman kansalistottelemattomuuden toimintamallia.

Poliisin väkivaltaisuuden lisääntyminen on ollut havaittavissa jo vuosia erityisesti antirasistisissa, antifasistisissa ja ympäristöaiheisissa - erityisesti ydinvoimaan liittyvissä - mielenilmauksissa. Samaan aikaan poliisi on saanut etälamauttimen lisäksi käyttöönsä paineilma-aseen, FN 303, jopa Yhdysvalloissa vaarallisuutensa takia käytöstä poistetun etäaseen. Kummankin aseen käyttökynnys on madaltunut kuluneen vuoden aikana.

Ryhmän tarkoitus on pitää yllä tietoisuutta rakenteellisesta väkivallasta ja vaatia viranomaisia vastuuseen, kun kansalaiset joutuvat viranomaisväkivallan kohteeksi mielipiteidensä vuoksi.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki riippumatta siitä, onko äiti vai ei! 

Perustamispäivä osui äitienpäiväksi ja juhlistimme tapausta Kansalaistorilla piknikillä ja keskustelutilaisuudella

Amandamaji ry

Amandamaji on avustanut Malin naisia Afrikassa, Perun naisia Etelä-Amerikassa ja Põlvan naisia Virossa. Põlvan naisten kanssa on ollut tapaamisia useina vuosina. Amandamji ry:n tarkoituksena
on mm. avustaa ongelmissa olevia naisia ympäri maailman.
Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä